Obec Vlachy

Obec Vlachy

..
..
..
..
..
  • Pozývame vás na koncert skupiny KMEŤOBAND, ktorý sa bude konať v rámci Dňa obce Vlachy 2018, dňa 1.9.2018 o 19.30 hod. pri Kultúrnom dome vo Vlachoch!

  • Srdečne vás pozývame na Deň obce Vlachy 2018, ktorý sa bude konať dňa 1.9.2018 od 12.00 hod. pri Kultúrnom dome vo Vlachoch. Pre deti sú pripravené cyklistické preteky, pre dospelých súťaže v pití piva na čas a hode bremenom, v rámci Dňa obce Vlachy 2018 sa uskutoční IX. ročník súťaže vo varení bryndzových halušiek, pripravená bude bohatá tombola, od 19.30 hod. sa na vás teší KMEŤOBAND - "Dnes večer vám zábavu hráme" a po ich vystúpení DJ Rudo do polnoci. Tešíme sa na vás!

  • Pozývame vás na IX. ročník súťaže vo varení bryndzových halušiek, ktorý sa bude konať v rámci Dňa obce Vlachy 1.9.2018, od 15.00 hod. Družstvá sú trojčlenné a do súťaže sa nahlasujú na obecnom úrade do 29.8.2018.

Dovolenka na obecnom úrade

21.08.2018

..

V dňoch 22.8. - 23.8.2018 bude obecný úrad pre čerpanie dovolenky zatvorený.

Viac

Podávanie kandidátnych listín pre komunálne voľby 2018

16.08.2018

..

Podávanie kandidátnych listín na starostu obce a na poslancov obecného zastupiteľstva v komunálnych voľbách 2018.pdf

Viac

Voľby do orgánov samosprávy obcí

14.08.2018

..

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018.pdf

Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí dňa 10.novembra 2018.pdf

 

Viac

Zber elektroodpadu

27.07.2018

..

Zber elektroodpadu v našej obci sa bude konať 15. októbra 2018, preto sa ná vás obraciame s prosbou, aby ste ho neumiestňovali pred Kultúrny dom vo Vlaškách. Forma, akou bude zber elektroodpadu organizovaný, vám bude včas oznámená. Ďakujeme za pochopenie.

Viac

Obec Vlachy, spolu s miestnymi časťami Vlašky a Krmeš, sa nachádza v severnej časti stredného Slovenska, asi 16 km od mesta Liptovský Mikuláš, ktorý je administratívnym centrom regiónu Liptov. Katastrálne územia obcí sa nachádzajú v centrálnej časti liptovskej kotliny a obsahujú i časť vodného diela Liptovská. Mara, vrátane priehradného múru a časť plochy vyrovnávacej nádrže Bešeňová. Katastrálnym územím prechádzajú dôležité dopravné tepny regionálneho a republikového významu - diaľnica D1 a železničná trať Bratislava – Košice. Po zatopení obcí vodami Liptovskej Mary pripadla časť katastra obce Sokolče do správy obce Vlachy, čím celková katastra má rozlohu 1,118 ha. Tým sa obec radí medzi stredne veľké obce v rámci okresu Liptovský Mikuláš.Okolie Vlách bolo osídlené už vo veľkomoravskom období, čomu nasvedčujú archeologické nálezy keramiky z údolia malatínskeho potoka v chotári Vlách. Niekedy na prelome 12. a 13. storočia vznikla na území dnešných Vlách dedina vyskytujúca sa v dobových dokumentoch pod názvom „villa Latina“, resp. „villa Latinorum“, či v maďarčine „Olozi“, čo v preklade znamená dedina „Latiníkov“ – románskych hostí (Valónov). Išlo o osadu, vybudovanú staviteľmi (kamenári) Liptovského hradu – Valónmi, ktorí prišli do Liptova zo Spiša. Prvýkrát sa dedina spomína v listine kráľa Bela IV. z roku 1262, ktorou daroval Jánovi, zvanému Gallicus územie v rozsahu 4 popluží západným smerom od Vlách s podmienkou, že počas vojenskej výpravy musí zabezpečovať ochranu Liptovského hradu. V roku 1262 bola stavba Liptovského hradu dokončená a viacerí významní remeselníci boli za svoju dobrú prácu kráľom odmenení a dostali donáciu na pôdu v Liptove. Dokonca si mohli názov svojej obce preniesť aj do Liptova. Jeden z obdarovaných bol teda aj Ján zvaný Gallicus (priezviská v tom čase neexistovali). Ján Galliscus sa stal postupne vlastníkom celého neskoršieho územia Vlách. Jeho potomkovia, žijúci vo Vlachoch, používali maďarský názov v predikáte. V 16. storočí, v čase renesancie a používania archaickej slovenčiny aj v úradnom styku, používali slovenský prídomok – Vlašský. Aj keď spomínaný Juraj Vlašský daroval svoj majetok cirkvi (fare v Liptovskej Mare), väčšina rodových majetkov sa v priebehu 16. storočia dostala do rúk Kubíniovcov. Susedná dedina Vlašky vznikla niekedy na prelome 13. a 14. storočia nepochybne na podnet zemanov z Vlách. V listinách sa názov obce vyskytuje v maďarskom tvare „Kysolazy“, teda Malé Vlachy. V 15. – 16. storočí patrila zemanom Demkeovcom, ktorým patrila aj susedná dedina Vrbie, ktorá sa prvýkrát spomína až v roku 1549. Vznikla na území Vlašiek a išlo len o malú zemiansku dedinu s rozsahom jednej usadlosti. Niekedy v období konca 13. storočia vznikla v blízkosti Vlách aj dedina Krmeš, dobovo nazývaná Oztoj. V 14. storočí dedina patrila tunajším zemanom, jeden z nich Juraj používal prezývku Krmeš – „Kurmus de Oztoy“. Vlachy boli v roku 1536 zdanené od dvoch brán (pôrt), v rokoch 1549 a 1588 len do jednej a v roku 1596 dokonca od štvrť brány. Svedčí to o postupnom schudobňovaní tunajšieho sedliackeho obyvateľstva. Koncom 16. storočia tu boli len dve sedliacke rodiny a 6 želiarskych rodín. Majetok Vlašiek postupne prechádzal do rúk fary v Liptovskej Mare. Vo Vrbí stála na konci 16. storočia jedna kúria miestnych zemanov s priľahkými stavbami a obydliami pre tri želiarske rodiny, zabezpečujúce chod tunajšieho majera. Krmeš v tom čase patril k najmenším dedinám na Liptove.